اطلاعات فردی فروشنده
کد ده رقمی ملی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد: روز/ماه/سال
تاریخ صدور شناسنامه: روز/ماه/سال
شماره شناسنامه
استان محل تولد
شهر محل تولد
استان صدور شناسنامه
شهر صدور شناسنامه
شماره موبایل یازده رقمی
جنسیت
شغل
وضعیت تاهل
سریال شناسنامه
توضیحات
در صورت تمایل برای ساده کردن و سرعت بخشیدن به روند بررسی درخواست خود، می توانید مدارک مرتبط با اطلاعات درخواستی(تصویر شناسنامه، کارت ملی، ...) را نیز (به تعداد حداکثر پنج فایل) ضمیمه آن نمایید. فایل های ضمیمه بایستی از نوع تصویری بوده و هر کدام حداکثر 512 کیلو بایت حجم داشته باشند.
ضمایم دلخواه(تصویر شناسنامه، کارت ملی، ...)
آدرس و اطلاعات تماس فروشنده
کد پستی
استان
شهر
شماره منطقه شهرداری
خیابان اصلی
خیابان فرعی
کوچه
پلاک
طبقه
شماره واحد
تلفن ثابت
شماره فکس
توضیحات

اطلاعات خودرو فروشی
نوع خودرو
مدل خودرو
رنگ خودرو
سال ساخت به تقویم خورشیدی
میزان کارکرد
شماره موتور
شماره شاسی
شماره سریال
شماره فاکتور کارخانه
تاریخ فاکتور کارخانه
مبلغ فاکتور کارخانه
مبلغ فروش به ریال
شماره پلاک
توضیحات
کد ده رقمی ملی
کد رهگیری